free to run

Client / Outside the box / 2015
Poster + flyer

ilaria_albisetti_latitude66_free_to_run3
ilaria_albisetti_latitude66_free_to_run2